Samojedi.com

Přání od Bodička


Krásné V
ánoce a štěstí a zdraví v roce 2017 Vám všem přejí Zembovi a Bodiček („naše“ zelené „B“ štěňátko)